A-Kullet

Født 26.10.16 Alle 5 sjokolade b24, 3 gutter og 2 jenter

NO*Spotted Warrior Starscream

NO*Spotted Warrior Blackout

NO*Spotted Warrior Ravage

NO*Spotted Warrior Rumble

NO*Spotted Warrior Megatron